Grupas

Liepiņas

Grupā ir 24 bērni– 8 meitenes un 16 zēni. Mēs esam reizēm tik skaļi un strauji, kā liepu lapas, kas vējā griežas jautrā dejā, reizēm varam būt mierīgi un klusi, kā rāmā vasaras vakarā, kur dzirdama vien lapu čaboņa un putnu dziesmas.

Mēs esam radoši, kustīgi, dzīvespriecīgi, atsaucīgi, zināt un darboties griboši bērni. Gribam zināt, prast, atklāt visu jauno un interesanto.Vēlamies izaugt gudri un lieli.

Katru dienu kopā nākam un čakli darbus darīt sākam. Visi kopā draudzējamies, mācāmies, darbojamies, dziedam, dejojam un smejamies.

Visu dienu rosāmies!

Skolotājas   Karīna, Inese un skolotāju palīgs Inese katru rītu ar smaidu sejā sagaida mūs. Ir mīļas un jaukas. Ik dienu kopā darbojoties, sniedz viņiem jaunas zināšanas un prasmes.