Grupas

Skudriņas

Grupā dzīvo 24 mazas, darbīgas skudriņas– 11 meitenes un 13 zēni.

Mēs esam čaklas un rosīgas skudriņas, kas vienmēr ir kustīgas, zinātkāras un centīgas.

Ar lielu interesi apgūstam un izzinām jauno. Labprāt smejam un dejam, ejam dažādās rotaļās, krāsojam un līmējam, būvējam un jaucam, kā arī darām visu citu, kas rada mums prieku.

Skudriņu grupā skolotājas Elita un Laima ir kā dārziņa mammas– mīļas, bet reizēm arī stingras, kuras sniedz saviem bērniem visu to labāko– prasmes, iemaņas un zināšanas.

Mūsu skolotāju palīgs Inga ir čakla– vienmēr grupiņa tīra, gultiņas saklātas, ēdienreizēs galdi uzklāti, uzmanīga– palīdzēs bērniem, ja vajadzēs, pamanīs, ja kādam bēdīgāks prāts. Inga vienmēr aktīvi iesaistās grupiņas dzīvē.