Grupas

Bitītes

Mēs esam 24 mazas bitītes - 12 zēni un 12 meitenes, kuras aktīvi turpina izzināt bērnudārza gaitas. Turpinot ikdienas gaitas, pilnveidojam savas zināšanas un iepazīstam aizvien jaunus zināšanu horizontus. Šeit, mums tik mīļajā vidē, turpinām iepazīt cits citu aizvien ciešāk un stiprināt mūsu draudzības saites. Bitītes ir gatavas jauniem piedzīvojumiem un patīkamiem brīžiem.   

Mums ļoti patīk rotaļāties, dziedāt, zīmēt un sportot. Esam gatavas visam jaunajam, radošajam un pozitīvajam.

Skolotājas Ieva un Indra, skolotāju palīgs Agrita ir mūsu saimes lielās bites, kuras rūpējās, lai mazās bitītes ir smaidīgas un priecīgas, vienmēr paēdušas un atpūtušās. Ja kādam bēdīgs prāts, tad steigs samīļot un mierināt.