Grupas

Pelītes

Grupā dzīvo 24 mazi pelēni– 12 meitenes un 12 zēni.

Mazie pelēniņi ir aši, viņiem ļoti patīk  darboties.

Pelēni ir iejutušies dārziņā un pieraduši cits pie cita, mācās draudzīgi sadzīvot.

Pelēnu skolotājas  Ance un Ēvija kopā rotaļājoties un darbojoties, savu audzēkņu prātus nodarbina, veidojot pirmās prasmes un iemaņas, ievada tos rotaļu, pasaku un krāsu pasaulē.

Grupā skolotāju palīgs Dzintra katru dienu rūpējas, lai bērni būtu paēduši un grupiņa tīra.