Ekoskola

PII " Mārzemīte" no 2. līdz 8. novembrim norisinājās Rīcības dienas -  "Labie darbi Planētai". Šogad izvēlējāmies aktualizēt ekonomikas aprites principu ikdienā.

Savu darbību sākām ar aptauju iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem par atkritumu šķirošanas paradumiem "Dabīgi ir būt apritē". Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, Rīcības dienas ietvaros piedāvājām bērnu vecākiem, darbiniekiem, tuvākās apkārtnes kaimiņiem nodot nederīgās, nolietotās elektropreces, makulatūru, izlietotās baterijas, sev vairs nevajadzīgo apģērbu, apavus un tekstilpreces  nodot labdarības konteinerā, kurš turpmāk mūsu iestādes teritorijā atradīsies pastāvīgi. Arī makulatūru un baterijas turpinām vākt visa mācību gada garumā. Grupiņās  bērni kopā ar skolotājiem  meklēja veidus,  kā otrreiz izmantot apzīmēto, apdrukāto papīru un aplikācijas papīra pārpalikumus. Vairākās grupās no papīra masas bērni darināja grupiņai noderīgus rakstāmpiederumu trauciņus un bļodiņas dažādu materiālu glabāšanai. Šādā papīra tehnikā tapa arī Latvijas kontūra un rudens augļi un dārzeņi. Dažās grupas kopā ar mūzikas skolotājām tapa mūzikas instrumenti, izmantojot kartona kastes, tualetes papīra rullīšus un aplikācijas papīra pārpalikumus. Pāris grupās tika darinātas maskas. Masku tapšanā tika izmantots dažāda biezums kartons no iepakojuma materiāliem, kā rezultātā tapa koši mākslas darbi -grupas rotāšanai.

Esam ļoti gandarīti par paveikto Rīcības dienās. Sakām lielu paldies bērniem, darbiniekiem, vecākiem, apkārtējiem iedzīvotājiem par aktīvu dalību Rīcības dienās.

Paldies SIA "Eco Baltia Vide" un  biedrībai "Labie darbi" par  sadarbību konteineru nodrošināšanā.

Kopā darot, lielāks spēks! Labie darbi Planētai!

Mazās Ekopadomes ziņojumu video formātā aicinām skatīties šeit

PII “Mārzemīte” Ekopadome