Ekoskola

    

Vides izglītības fonds jau sesto gadu aicināja ikvienu piedalīties akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus.

Otrdien, 9. februārī pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” arī piedalījās akcijā ar šādām aktivitātēm:

  • Iestādes telpās tika samazināta siltuma temperatūra;
  • Grupiņās bērni izrādīja viens otram savus uzvilktos siltos džemperus;
  • Bērni kopā ar skolotājām darināja gan papīra, gan filca džemperus, rotājot tos ar dažādiem materiāliem;
  • Skolotāji ar bērniem pārrunāja un noskaidroja,  kādus videi un dabai draudzīgus paradumus mēs jau īstenojam ikdienā ar savu rīcību un kā mēs varam vēl rīkoties, lai darītu labu mūsu planētai Zeme;
  • Baudījām aktivitātes dabā – pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, priecājoties par ziemu un sniegu.

PII “Mārzemīte” ekopadome