Ekoskola

Īstais brīdis sākt!

        

No 22.- 28.novembrim PII “Mārzemīte” piedalījās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz nozīmīgām vides problēmām un rosinātu uz rīcību, kas varētu šīs problēmas mazināt. Šogad Rīcības dienas veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Un mūsu Ekoskolas padome, izvērtējot līdz šim paveikto iestādē, nolēma akcentēt ANO 12.mērķi – Atbildīgs patēriņš un ražošana.

Šī gada “Mārzemītes” rīcības dienu moto “Īstais brīdis sākt taupīt papīru”. Ekopadome izstrādāja anketu, kurā tika noskaidroti papīra izstrādājumu lietošanas ikdienas ieradumi. Tika organizēta zibakcija – viena diena bez papīra. Izzinošas aktivitātes grupās par papīra taupīšanas, šķirošanas un pārstrādi. Tika skatīti mācību video, izspēlētas izzinošas spēles par atkritumu šķirošanu. Un, protams, turpinājām makulatūras vākšanu, kura noslēgsies mācību gadam beidzoties.

Rīcības dienas izvērtās ļoti interesantas, jo bērni pēc aptaujas anketu aizpildīšanas un savu paradumu izvērtēšanas uzrakstīja apņemšanos – ko mēs varam darīt ikdienā, lai taupītu papīru! Apņemšanās bija dažādas: zīmēsim papīram uz abām pusēm, izmantosim papīra atgriezumus radošajos darbos, nodosim papīru otrreizējai pārstrādē, vairāk darbosimies svaigā gaisā, pavadīsim dienu bez papīra!

Zibakcija – “Viena diena bez papīra” pavēra iespējas radošākām nodarbēm, kustību rotaļām, veselīgām aktivitātēm ārā, tai vietā, lai sēdētu pie galda ar zīmuli un papīru.

Rīcības dienu noslēgumā grupas gatavoja plakātu, kurā atspoguļoja uzzināto un to, ko turpmāk apņemas darīt vides labā.

Salīdzinot aptaujas anketās iegūtās atbildes, nonācām pie secinājuma, ka bērnu un vecāku atbildes ir līdzīgas, kas liecina par to, ka ģimenēs ikdienas paradumos, piemēram, atkritumu šķirošanā tiek iesaistīti visi ģimenes locekļi- gan pieaugušie, gan bērni.

PII “Mārzemīte” Ekopadome