Ekoskola

17.februārī, jau septīto gadu pēc kārtas, noritēja “Silto džemperu diena”. Tās mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību klimata pārmaiņām, rosināt mainīt ikdienas ieradumus, samazinot nelabvēlīgo apstākļu ietekmi uz klimatu un dabu. Šī gada “Silto džemperu dienas” sauklis bija “Parādi savu rīcību klimata labā!”.

Arī PII “Mārzemīte” piedalījās šajā akcijā. Bērni bija uzvilkuši siltus džemperus un kopā ar skolotājiem noskaidroja dažādus jautājumus par cilvēku darbības ietekmi uz klimatu. Piemēram, ja mazāk brauksim ar automašīnām- samazināsies izplūdes gāzu daudzums un degvielas patēriņš. Pazeminot gaisa temperatūru telpās- mazāk tērēsim koksni, gāzi, elektrību, akmeņogles.

Ikdienā, rīkojoties taupīgi, mēs netieši saudzējam vidi, kurā dzīvojam. PII “Mārzemīte” ikdienu tiek pievērsta uzmanība tam, kā mēs izturamies pret lietām un ko varam izmantot atkārtoti. Šoreiz akcijā tika veidoti simboliski džemperi, kuru radīšanā bērni izmantoja papīra atgriezumus, auduma gabaliņus, dziju.

Katru gadu, piedaloties Vides fonda rīkotajos pasākumos, runājot, pētot un darbojoties kopā, tiek veidota bērnu ekoloģiskā apziņa ar pārliecību, ka mūsu bērni darīs pasauli labāku!

PII “Mārzemīte” Ekopadome

Bilžu galeriju skatieties šeit.