Aktuāli notikumi

Latvijas Dzimšanas dienai
14 / 11 / 2019

Latvijas Dzimšanas dienai

Tik patīkamu satraukumu pilns ir svētku gaidīšanas laiks! PII ‘’Mārzemīte’’ pošas Latvijas Dzimšanas dienas svinībām…                       Lasīt vairāk

Mārtiņdiena Mārzemītē
08 / 11 / 2019

Mārtiņdiena Mārzemītē

Zeme, rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. (latv. taut.dz.)   Šodien “Mārzemīte” gavilēja - ar skanīgām dziesmām, jautriem deju soļiem un rotaļām sagaidījām Mārtiņdienu, kurai visi bērni un skolotāji gatavojās ļoti cītīgi un čakli, izzinot Mārtiņdie... Lasīt vairāk

Karjeras nedēļa Mārzemītē
07 / 11 / 2019

Karjeras nedēļa Mārzemītē

Ir aizvadīta darbīga un interesanta karjeras nedēļa, kuras laikā bērniem bija iespēja tikties ar policijas un ugunsdzēsēju glābēju profesiju pārstāvjiem un pašu bērnu vecākiem, kuri labprāt ciemojās savu bērnu grupiņās un stāstīja par savu nodarbošanos. Tikšanās ar Mārupes novada pašvaldības policis... Lasīt vairāk

Visas aktualitātes