Sports

Lec sporta pasaulē! 

Sporta nodarbības tiek plānotas atbilstoši katra vecumposma īpatnībām, organizējot tās gan kā sižetiskas, gan rotaļu veidu, gan arī apmācot bērnus pie dažādām citām nodarbību organizācijas formām, lai maksimāli efektīvi varētu izpildīt noteiktos uzdevumus.

Izmantojot iestādes plašo inventāru, bērniem tiek piedāvātas ļoti daudzveidīgas sportiskās aktivitātes. Kā līdzekļus izmantojot skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu, līšanu un rāpšanos, bērniem tiek mācītas un pilnveidotas dažādas kustību prasmes, kā arī attīstītas tādas fizisko īpašību izpausmes formas kā veiklība, orientēšanās laikā, telpas izjūta, statiskais un dinamiskais līdzsvars, vispārējā izturība, reakcijas ātrums, komplicētā reakcija, statiskā un dinamiskā lokanība u.c.

Mūsu devīze ir radīt apstākļus bērniem, lai tie iemīlētu sportu, būtu fiziski aktīvi un nebaidītos apgūt arvien jaunas prasmes arī uzsākot skolas gaitas.

Sporta skolotāji -  Elvis Saulīts un Marita Kalniņa