Psihologs

Atbalsts, drošība un uzticams plecs pirmsskolas dzīvē! 

Kad vajadzīgs drošs un uzticams plecs ikdienas grūtībās vai krīzes brīdī, atbalstu gan bērniem, gan pieaugušajiem pirmsskolas izglītības iestādē sniedz izglītības psihologs.

Tas ir profesionāls speciālists, kurš:

  • konsultē vecākus un pedagogus par bērnu attīstību dažādos vecumposmos un citām ar bērnu audzināšanu saistītām tēmām, tostarp kā tikt galā ar uzvedības grūtībām, par efektīvām un pozitīvām disciplinēšanas metodēm;
  • palīdz bērnam

          - iemācīties pašam regulēt savu uzvedību un emocijas,

          - apgūt konfliktu risināšanas prasmes,

          - iemaņas sadarboties un draudzēties ar citiem bērniem,

          - lietot šīs prasmes gan mājās un ciemos pie paziņām, gan bērnudārzā;

  • pēc vecāku vai pedagogu iniciatīvas veic bērna psiholoģisko izpēti:

          - kognitīvo procesu izpēti (uzmanība, atmiņa domāšana),

     - uzvedības, emocionālās un sociālās sfēras izpēti (bērna uzvedība, temperaments, attiecības mijiedarbībā ar vienaudžiem un pieaugušajiem u.c.); 

  • sadarbībā ar pedagogiem novērtē bērna gatavību skolai, kas savukārt jau laikus palīdzēs saprast viņa stiprās un vājās puses, un kāda veida atbalsts bērnam varētu būt noderīgs skolā;
  • vada nodarbības par vecākiem un pedagogiem aktuālajām tēmām.

Būtībā tas ir speciālists, kurš pieņemošā vidē sniedz atbalstu dažādās dzīves grūtībās gan bērniem, gan vecākiem, gan pedagogiem, turklāt nenosodot un nekritizējot pieaugušo prasmes, spējas un kompetenci. Viss, ko pastāstīsiet tikšanās laikā, ievērojot konfidencialitātes principu, netiks izpausts nevienam citam, tādēļ droši varat uzticēties.

Svarīgi, ka izglītības psihologs savā darbā izmanto tikai zinātniski pamatotas metodes, regulāri papildinot profesionālās zināšanas saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem psiholoģijas zinātnē visā pasaulē.

Tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli. /Ķīniešu sakāmvārds/

Pieaugušo sadarbība bērna labā ir vismaz puse ceļa!

Esmu Jums pieejama dažādu veidu konsultācijām kabinetā 2.stāvā. Iepriekš gan vēlams vienoties par laiku, rakstot skolvadības sistēmas "e-klase" e-pastā, vai zvanot pa tālruni 22435133 vai 26959422.

Izglītības psiholoģe Kristiāna Kalniņa