Dienas režīms

                                                                                                                                             Dienas režīms

Dienas režīms izstrādāts saskaņā ar LR MK 17.09.2013. noteikumiem NR.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II daļas “Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai” 8. punktu “Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā”.

 

Dienas režīms grupām

“Mārītes”, “Bitītes”, “Pīlādzīši", "Skudriņas", "Magonītes", "Mārpuķītes" 

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas,

individuālais darbs

7.00 - 8.00

Rīta vingrošana

8.00 - 8.10

Brokastis

8.20 – 8.40

Rīta sarunas

8.50

Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai),

pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu speciālistu individuālais darbs ar bērniem.

9.00 – 11.50

Pusdienas

12.00 – 12.30

Gatavošanās atpūtai, atpūta

12.40 - 15.00

Celšanās, gatavošanās launagam

15.00 - 15.25

Launags

15.30 - 15.45

Rotaļas, individuālais darbs, pedagogu speciālistu darbs ar bērniem, vērojumi, darbs, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga,     sarunas ar vecākiem, došanās mājās

15.50 - 19.00

 

Dienas režīms grupām

“Āboliņi”, “Ezīši”, “Zaķēni”, “Ozoliņi”, “Liepiņas”, “Pelītes”

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas,

individuālais darbs

7.00 - 8.20

Rīta vingrošana

8.20 - 8.30

Rīta sarunas

8.35 – 8.45

Gatavošanās brokastīm, brokastis

8.50 – 9.05

Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai), pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu speciālistu individuālais darbs ar bērniem.

9.05 – 12.40

Pusdienas

12.45 – 13.10

Gatavošanās atpūtai, atpūta

13.15 - 15.00

Celšanās, individuālais darbs, rotaļas, gatavošanās launagam

15.00 - 15.55

Launags

16.00 - 16.15

Rotaļas, individuālais darbs, pedagogu speciālistu darbs ar bērniem, vērojumi, darbs, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga, sarunas ar vecākiem, došanās mājās.

16.20 - 19.00