Mūzika

Nāc skaņu pasaulē!

Ieklausies, kā skan tev visapkārt, kā skan, kad lietus lāses sitas pret celiņu, kā skan putnu dziesmas debesīs, kā vējš šalc koku lapās, kā suns rej kaimiņu sētā. Visa apkārtne ir skaņu un pārsteigumu pilna. Arī tava balss skan- ieklausies! Skaņu pasaulē aicinām mēs, mūzikas skolotājas Iveta un Ramona. 

Mūzikas nodarbībās mēs padziļināti dziedam un apgūstam dziesmiņas, skaņdarbus atbilstoši bērnu vecumam, kas palīdz izkopt bērna dziedāšanas prasmi un, pats galvenais, muzicēšanas prieku. Savas muzikālās rotaļnodarbības mēs veidojam un organizējam tā, lai bērniem tās būtu interesantas, aizraujošas un attīstošas. Muzicēšanu un dziedāšanu mēs apgūstam caur rotaļām, dejām , dziesmām, kā arī iepazīstam un apgūstam dažādu elementārās muzicēšanas mūzikas instrumentu spēli.

Mēs dziedam, muzicējam, radoši darbojamies un ļaujam bērniem ar mūzikas palīdzību pašapliecināties, lai bērnu pirmie soļi mūzikā ir aizraujoši, interesanti un skanīgi!!!

Mūzikas skolotājas Iveta Groskopa un Ramona Mediņa