Administratīvās dežūras

                   PII  „Mārzemīte” strādā katru darba dienu                     

 no 7.00 -19.00

Pirmssvētku dienās -  līdz 17.00

Vadītāja uzklausa apmeklētājus:  
  Pirmdienās –  13.00 -  18.30 
  Ceturtdienās – 8.30 - 13.00

Pārējā laikā tikšanos iespējams sarunāt, vienojoties iepriekš.

 

 Dažādus jautājumus jums palīdzēs noskaidrot dežūrējošais administrators:    

 Pirmdiena

  8.oo-13.oo

  Vadītājas vietn. saimn. jomā

 Sergejs Kinovskis

 

 13.oo-18.3o

  Vadītāja

 Ilze Celma

 Otrdiena

 8.oo-13.oo

  Vadītājas vietn. izglīt. jomā

 Indra Pedece

 

 13.oo-18.3o

  Medicīnas māsa

Ineta Priede 

 Trešdiena

 8.oo-13.oo

  Lietvede

 Aija Elliņa

 

 13.oo-18.3o

  Vadītājas vietn. izglīt. jomā

Indra Pedece

 Ceturtdiena

 8.oo-13.oo

  Vadītāja

 Ilze Celma

 

 13.oo-18.3o

 Vadītājas vietn. saimn. jomā

 Sergejs Kinovskis

 Piektdiena

 8.oo-13.oo

 Medicīnas māsa

Ineta Priede 

 

 13.oo-18.3o

 Lietvede

 Aija Elliņa