Rotaļnodarbību plāni

Rotaļnodarbību plāns

Mārupes novada PII „Mārzemīte”

rotaļnodarbības programmas īstenošanai (vienai nedēļai)

2018./2019.mācību gadā

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

 

 Piektdiena

 

Mācību priekšmets

Sociālās zinības un ētika

Iepazīstināšana ar sabiedriskās dzīves norisēm*

Vizuālā māksla

Veidošana*

Latviešu valoda

Runas attīstība un dzimtā valoda*

Mājturība un tehnoloģijas

Konstruēšana*

 

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Aplicēšana*

Latviešu valoda

Iepazīstināšana ar daiļliteratūru un folkloru*

 

 

Vizuālā māksla

Zīmēšana/ gleznošana*

Dabas zinības

Iepazīstināšana ar dabu *

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

Rokdarbi/

mājturība*

                                   Fiziskā izglītība un veselība (saskaņā  ar nodarbību grafiku) 

                                                  Mūzika (saskaņā ar nodarbību grafiku)

 * rotaļnodarbību veids dienā, vadoties pēc nedēļas tēmas un bērnu interesēm.        

Katrai grupai rotaļnodarbību veids un ilgums dienas plānā ir atšķirīgs, vadoties pēc bērnu vecumposma.

Mūzika vai sporta nodarbības katrai grupai savā dienā un laikā (skat. mūzikas un sporta nodarbību sarakstu);  

3 x nedēļā sporta nodarbības,  2 x nedēļā sporta spēles laukumā;   3 x nedēļā mūzikas nodarbības.

 

Mūzikas nodarbību saraksts 2018./2019.mācību gadam

 

           Mūzikas skolotāja Tāluma Zane

            Mūzikas skolotāja Iveta Groskopa

Grupa  „Mārītes”

Grupa  „Bitītes”

Grupa  „ Skudriņas”

Grupa  „Mārpuķītes”

Grupa  „Magonītes”

Grupa  „Liepiņas”

Grupa  „Pelītes”

Grupa  „Āboliņi”

Grupa  „Zaķēni”

Grupa  „Ezīši”

Grupa  „Ozoliņi”

Grupa „Pīlādzīši”

 

 

Grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

„Mārītes”

9.00-.9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

„Bitītes”

9.25-9.45

10.10-10.30

9.25-9.45

„Skudriņas”

9.55-10.20

9.00-9.25

9.25-9.50

„Mārpuķītes”

10.20-10.45

9.00-9.25

9.00-9.25

„Magonītes”

9.25-9.50

10.30-10.55

9.55-10.20

„Āboliņi”

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

„Ezīši”

10.55-11.25

9.45-10.15

10.55-11.25

„Zaķēni”

10.55-11.25

10.55-11.25

9.25-9.55

„Pelītes”

10.25-10.50

9.30-10.00

10.25-10.50

„Ozoliņi”

12.00-12.30

12.00-12.30

9.55-10.25

„Liepiņas”

9.50-10.15

9.25-9.50

9.55-10.20

„Pīlādzīši”

9.00-9.20

9.50-10.10

9.00-9.20

 

Sporta nodarbību saraksts 2018./2019.mācību gadam

 

         Sporta skolotāja Jorens Janišonis

           Sporta skolotājs Edgars Vanags

                        Grupa  „Mārītes’”

                            Grupa  „Bitītes”

                       Grupa  „ Skudriņas”

                          Grupa  „Mārpuķītes”

                        Grupa  „Magonītes”

                            Grupa  „Āboliņi”

                         Grupa  „Ozoliņi”

                              Grupa  „Ezīši””

                          Grupa  „Pelītes”

                             Grupa  „Liepiņas”

                          Grupa  „Zaķēni

                             Grupa „Pīlādzīši”

 

 

Grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

       „Mārītes”

     9.00-9.20

     9.30-9.50

     10.00-10.20

„Bitītes”

      9.20-9.40

     9.20-9.40

      9.00-9.20

„Skudriņas”

     9.55-10.20

     9.55-10.20

      9.00-9.25

„Mārpuķītes”

    9.40-10.05

    10.10-10.35

     9.40-10.05

„Magonītes”

       9.25-9.50

      9.00-9.25

    10.05-10.30

„Āboliņi”

   10.30-11.00

      9.40-10.10

    10.30-11.00

„Ezīši”

   11.00-11.30

    10.35-11.05

     11.00-11.30

„Zaķēni”

     10.30-10.55

    10.55-11.25

     11.00-11.30

„Pelītes”

     11.00-.11.30

    10.25-10.55

     10.25-10.55

„Ozoliņi”

      12.00-12.30

    12.00-12.30

     12.00-12.30

„Liepiņas”

   10.05-10.30

    11.05-11.30

    10.05-10.30

„Pīlādzīši”

      9.00-9.20

      9.00-9.20

      9.20-9.40