Logopēds

Mācīsimies kopā pareizu valodiņu! 

 

Logopēds veic komunikācijas spēju, runas, valodas (arī rakstu valodas) fonācijas diagnostiku un korekciju- valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību ciklu un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu. Mācību gads iesākas ar izglītojamo valodas izpēti un izvērtēšanu, vecāku konsultēšanu par bērna valodas un runas attīstību katram vecumposmam atbilstošajām īpatnībām. Atkarībā no nodarbības mērķa, turpmākās nodarbības norisinās individuāli, pāros vai mazās grupiņās.

Pēc būtības logopēds ir tas cilvēks, kurš cenšas vecākiem atbildēt uz visiem interesējošiem jautājumiem par bērna attīstību, valodu, runu un saskarsmi… par un ap visu kas skar bērnu- ko bērns redz, dzird, jūt un uztver. Bērniem logopēds ir draugs, kurš palīdz skaidri izrunāt skaņas, palīdz atcerēties daudzos burtiņus. Sakārto tos secībā, lai nesajūk– zilbes, vārdi, teikumi.

Vēlos uzsvērt, ka ļoti liela loma mācību procesā ir vecākiem un videi kur bērns aug, attīstās un pilnveidojas. Veiksmīga sadarbība starp bērnu un logopēdu, starp bērnu un vecākiem, kā arī abpusēja sapratne un uzticēšanās starp vecākiem un logopēdu, ir viens no priekšnoteikumiem labiem panākumiem bērna vispusīgai attīstībai.

 Esam zinātkāri, radoši un atsaucīgi! Lai mums izdodas.

 Logopēde Lauma Stroža

 

 

Bērni runu sāk atdarināt agrā vecumā un visiem vecākiem ir zināmas tās sajūtas un emocijas, kad bērns pateica pirmo zilbi, vārdu vai skaitīja pirmo dzejoli. Pieaugušie ir tie, kuri rada pareizo vidi un apstākļus veiksmīgai bērna runas attīstībai, savukārt izrunas mācīšana ir viens no svarīgākajiem posmiem, lai bērns apgūtu precīzu skaņu.

Logopēda darbā analizējot bērna runas attīstības īpatnības, jāvēro ne tikai bērna runas un valodas izpausmes, bet arī bērna personības savdabība, atmiņa, domāšana, uztvere, uzmanība un iztēle. Logopēda darbā ar bērniem, ļoti būtiska ir sadarbība ar bērnu vecākiem, kas lielā mērā nosaka sekmes runas traucējumu novēršanā.

Pieaugušajiem ir svarīgi bērnus iedvesmot un rosināt bērnos ticību saviem spēkiem un spējām, kas savukārt mudina šo uzticības izpausmi attaisnot. Šāda iedvesmojoša pieeja ir arī logopēda ikdienas darbā ar bērniem, kas bērnos rosina vēlmi apgūt pareizu skaņu izrunu.

 

Konsultācijas  iepriekš sazinoties e-klasē.

 Logopēde Inese Ozoliņa