Logopēds

Mācīsimies kopā pareizu valodiņu! 

 

Logopēds veic komunikācijas spēju, runas, valodas (arī rakstu valodas) fonācijas diagnostiku un korekciju- valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību ciklu un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu. Mācību gads iesākas ar izglītojamo valodas izpēti un izvērtēšanu, vecāku konsultēšanu par bērna valodas un runas attīstību katram vecumposmam atbilstošajām īpatnībām. Atkarībā no nodarbības mērķa, turpmākās nodarbības norisinās individuāli, pāros vai mazās grupiņās.

Pēc būtības logopēds ir tas cilvēks, kurš cenšas vecākiem atbildēt uz visiem interesējošiem jautājumiem par bērna attīstību, valodu, runu un saskarsmi… par un ap visu kas skar bērnu- ko bērns redz, dzird, jūt un uztver. Bērniem logopēds ir draugs, kurš palīdz skaidri izrunāt skaņas, palīdz atcerēties daudzos burtiņus. Sakārto tos secībā, lai nesajūk– zilbes, vārdi, teikumi.

Vēlos uzsvērt, ka ļoti liela loma mācību procesā ir vecākiem un videi kur bērns aug, attīstās un pilnveidojas. Veiksmīga sadarbība starp bērnu un logopēdu, starp bērnu un vecākiem, kā arī abpusēja sapratne un uzticēšanās starp vecākiem un logopēdu, ir viens no priekšnoteikumiem labiem panākumiem bērna vispusīgai attīstībai.

 Esam zinātkāri, radoši un atsaucīgi! Lai mums izdodas.

 Logopēde Lauma Stroža!

 

 

 

Ja Jūsu bērniņam ir nepieciešams apmeklēt logopēdu, lūdzu nesatraucieties, jo logopēds izmantojot dažādas spēles, vingrinājumus, palīdzēs bērnam pareizāk apgūt un iemācīties izrunāt dzimtās valodas skaņas.

Vienīgi jāatdzīst, ka logopēds nav brīnumdaris un nevar Jūsu bērniņa valodiņu izlabot uzreiz vai bez Jūsu- vecāku līdzdalības. Rezultāti sasniedzami vien patstāvīgi, regulāri trenējoties, nostiprinot nodarbībās apgūto. Runas korekcijas labvēlīgus rezultātus lielā mērā nosaka vecāku attieksme pret bērnu runas traucējumu labošanas laikā. Lai veicinātu logopēda un vecāku sadarbību, palīdzētu bērnam ātrāk un veiksmīgāk izlabot runu, bērniem, kuri apmeklē logopēdiskās nodarbības, tiek iekārtota logopēdijas darba burtnīca. Tajā ir redzams nodarbībā apgūtais un mājās papildus apgūstamais materiāls.

Cilvēka dzīves kvalitāte vislielākā mērā ir atkarīga no skaistas, raitas un bagātas valodas, tādēļ aicinu uz kopīgu sadarbību un atgādinu, ka valodas attīstības aizkavēšanās, nopietni runas traucējumi atsaucas uz bērna psihisko attīstību, jo tā pilnīgi atkarīga no bērna valodas attīstības stāvokļa.

Konsultācijas  iepriekš sazinoties e-klasē.

  Logopēde Ināra Putka!