Video

Miķeļdienas apsveikums- dzied mūzikas skolotāja Ramona Mediņa