Interešu izglītība

MĀRUPES NOVADA 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

“MĀRZEMĪTE”

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI

2019./2020. MĀCĪBU GADĀ

 

Angļu valoda

SIA “Honey Pot”

Skolotāja Agnese Eriņa

Pirmdienās, trešdienās

Daina Mediņa – 26425373

Agnese Eriņa - 26594486

Sporta dejas 

SIA “Škutāna DS”

Skolotāja Monta Pērkone

Pirmdienās, piektdienās

Dace Pērkone - 29469983

Vispusīgas fiziskās nodarbības 

SIA “Cursae”

Skolotājs Edgars Vanags

Otrdienās, ceturtdienās

Edgars Vanags - 29632366

Mazā podnieka darbnīca

SIA “AO Studio”

Skolotāja Aina Ozoliņa

Otrdienās

Info tālr.- 25503300

Tautisko deju  nodarbības

Individuālā darba veicēja

Evija Urbanoviča

Skolotāja Evija Urbanoviča

Otrdienās, ceturtdienās

Evija Urbanoviča - 29121319

Bungu skola

SIA “Andžeja Grauda bungu skola”

Skolotājs Gunārs Romanovs

Pirmdienās, trešdienās

       Jānis Zlidnis -                   27020820
Robotika SIA “001A”

Skolotājas Evita Peipiņa

Gundega Ditriha

          Piektdienās Info tālr. - 67220806