Interešu izglītība

MĀRUPES NOVADA 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

“MĀRZEMĪTE”

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI

2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

 

Angļu valoda

SIA “Honey Pot”

Skolotāja Agnese Eriņa

Pirmdienās, piektdienās

Daina Mediņa – 26425373

Agnese Eriņa - 26594486

Sporta dejas 

SIA “Škutāna DS”

Skolotāja Estere Beatrise Klapere

Trešdienās, piektdienās

Dace Pērkone - 29469983

Vispusīgas fiziskās nodarbības 

SIA “Cursae”

Skolotājs Edgars Vanags

Trešdienās, piektdienās

Edgars Vanags - 29632366

Mazā podnieka darbnīca

SIA “AO Studio”

Skolotāja Aina Ozoliņa

Otrdienās

Info tālr.- 25503300

Tautisko deju  nodarbības

Individuālā darba veicēja

Evija Urbanoviča

Skolotāja Evija Urbanoviča

Otrdienās, ceturtdienās

Evija Urbanoviča - 29121319

Bungu skola

SIA “Andžeja Grauda bungu skola”

Skolotājs Gunārs Romanovs

Pirmdienās, trešdienās

       Aigars Sokolovs -                 27020820
Robotika SIA “001A” Skolotāji Jana Germova   Dmitrijs Teftefaņivs Trešdienās, ceturtdienās Info tālr. - 67220806