Projekti

 PII “Mārzemīte” 2017./2018.m.g. uzsāk dalību Mārupes pašvaldības projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”  (Nr. 9.2.4.2/16/I/032).

Projekts tiek īstenots no 2017. – 2019. gadam. Projekta ietvaros visām PII “Mārzemīte” grupām tiek organizētas izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem. Bērniem ir iespēja līdzdarboties sešās interaktīvās nodarbībās. Programma izstrādāta atbilstoši bērnu vecumam, lai interaktīvā veidā iepazīstinātu bērnus ar veselīga uztura pamatprincipiem ar mērķi mainīt bērnu ieradumus par labu veselīgam uzturam. Nodarbības PII “Mārzemīte” nodrošina SIA “ On Plate”.

Nodarbību tēmas:

  1. “Veselīga uztura piramīda”. Uzskates materiāli, dažādi produkti, lai attēlotu uztura piramīdu. Darba lapas bērniem.
  2. “Veselības noslēpumi – vitamīnu uzņemšana ar pārtiku”. Stāstīt un rādīt, kādos produktos ir vitamīni, kāpēc tie nepieciešami. Bērni paši gatavo salātus.
  3. “Audzējam paši, gatavojam paši”. Diskusija par to, ko paši var izaudzēt uz palodzes. Uzskates materiāli.
  4. “Smūtiji vai zaļie kokteiļi”. Kopīgi ar bērniem tiek gatavoti smūtiji, degustācija.
  5. “Veselīgie našķi”. Diskusija un degustācija.
  6. “Gardās putras”. Putru gatavošana un degustācija.

 

Provizoriskais nodarbību grafiks:

2017.gads – oktobris un novembris;

2018.gads – februāris un aprīlis;

2019.gads – februāris un aprīlis.

 

Par Mārupes novadā aktuālajiem projektiem vairāk lasiet šeit http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/projekti/aktualie-projekti

 

Vadītājas vietniece izglītības darbā Anda Šulca

08.11.2017.