Jaunumi

Pirmsskolas mūzikas skolotāju pieredzes skola ''Mārzemītē''

2018.gada 15.februārī PII “Mārzemīte” norisinājās pirmsskolas mūzikas skolotāju pieredzes skola. Uz to bija ieradušās mūzikas skolotājas un metodiķes no Rīgas, Siguldas un Pierīgas pirmsskolas iestādēm. Mēs, PII “Mārzemītes” mūzikas skolotājas Ramona Mediņa un Iveta Groskopa, dalījāmies savā pieredzē ar kolēģēm par Mūzikas dienām, kuras mūsu iestādē notika šā gada janvārī.

Caur muzikālo darbību mēs bērnā attīstām psihiskos procesus- uzmanību, atmiņu, domāšanu, uztveri, iztēli; visus intelekta veidus; radošumu; valodu- skaņu artikulāciju; ne tikai muzikālo, bet arī fonētisko dzirdi; komunikatīvās iemaņas; emocionālo pasauli un izziņas procesu kopumā. Tāpēc mēs, mūzikas skolotājas, vēlamies vērst uzmanību uz to, cik nozīmīga ir muzikālā audzināšana un muzicēšana pirmskolā. Vēl joprojām tā netiek atbilstīgi novērtēta, un dažkārt tai tiek piešķirta tikai izklaides funkcija. Pirmsskolas vecuma bērnu muzikālajā darbībā svarīgs ir process. Tāpēc pie mums PII „Mārzemīte” Mūzikas dienas šogad norisinājās divu nedēļu garumā. Caur daudzveidīgu muzikālo darbību un radošu darbošanos tika aizvadītas visa šīs dienas. Mūzikas dienas mūsu pirmsskolā ir aizsākušās jau kā tradīcija un norisinās nu jau otro gadu.

Šo mūzikas dienu ietvaros mūsu iestādē notika dziesmu dramatizācijas koncerts “Sanāciet, sadziediet!”. Koncerts tika veltīts Latvijas 100. jubilejas gada ieskandināšanai, un dziesmu dramatizācijai tika izvēlētas latviešu komponistu dziesmas bērniem. Bērni ar savām radošajām idejām iesaistījās deju horeogrāfiju veidošanā, kopā ar grupu skolotājām gatavoja atribūtus dejām un dekorācijas, sadarbībā ar vecākiem un skolotājām, tērpus dejām.

Mūzikas dienās iestādē viesojās audzēkņu vecāki un vecvecāki, brāļi un māsas, kuri iepazīstināja bērnus ar tiem instrumentiem, uz kuriem paši prot muzicēt, kā arī mūzikas tēma tika integrēta visos darbības veidos bērnu ikdienā. Bērni gan zīmēja, veidoja, krāsoja, aplicēja ar mūziku saistītas lietas, klausījās pasakas par instrumentiem, mācījās dzejoļus, gāja rotaļās, aktīvi līdzdarbojās skaņu pasakās, dziedāja, spēlēja dažādus instrumentus, iepazina skaņu pasaules daudzveidību.

Bet Mūzikas dienu noslēgumā “Mārzemīti” pieskandināja visu grupu bērnu pašdarināto instrumentu orķestri, kuri ar savu skanējumu un daudzveidību priecēja klausītājus. Ar dažiem priekšnesumiem no Mūzikas dienām bērni iepriecināja arī ciemiņus.

Savukārt, kolēģes pieredzes skoliņā, dalījās pieredzē par savās iestādēs rīkotajiem netradicionāliem muzikālajiem pasākumiem, un, pārrunājot mūsu iestādē redzēto, atzina, ka šāda pieeja tēmai sasaucas ar vadlīnijām jaunajā izglītības programmā un kompetenču pieeju.

Šajā dienā visas kopā darbojāmies radošajā darbnīcā keramikas pulciņa vadītājas Ainas Ozoliņas vadībā, un no māla gatavojām katra savu unikālu mūzikas instrumentu– zvaniņu.

Vēlamies pateikties visām kolēģēm, kuras viesojās mūsu iestādē! Daloties pieredzē, šajā dienā ieguvām jaunas idejas savam turpmākajam darbam.

Pieredzes skolas fotogrāfijas skatieties šeit

PII “Mārzemīte” mūzikas skolotājas Iveta Groskopa un Ramona Mediņa.