Jaunumi

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

DSC05074

Pirms kāda laika informējām, ka PII “Mārzemīte” šajā mācību gadā piedalās Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, kuru organizē biedrība “Zaļā josta”.

Konkursa mērķis ir palīdzēt veidot izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu, parādīt dabas resursu taupīšanas iespējas, tādējādi attīstot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām.
Konkursa ietvaros vācām biroja, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā arī kartona iepakojumus.

DSC05078

22.martā visu savākto papīru nodevām Līgatnes papīrfabrikas pārstāvjiem.Kopējais savāktā papīra apjoms ir 1985 kg. Par to iestāde saņems 5 kg jauna papīra.

Sakām milzīgu PALDIES visiem bērniem un viņu vecākiem par aktīvu iesaistīšanos konkursā! Lielu PALDIES sakām arī grupas ''Bitītes'' audzēkņa Ernesta tētim par sagādāto makulatūru!

Ar nepacietību gaidām nākamo gadu, kad tiks izsludināts jauns Makulatūras vākšanas konkurss. Bet līdz nākamā konkursa sākumam turpinām iesākto – šķirojam atkritumus!

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Svirido. 
28.03.2018.