Jaunumi

Vecvecāku pēcpusdienas PII “Mārzemīte”

Marta mēnesis PII “Mārzemīte” ir īpašs, jo visu mēnesi notiek, jau par tradīciju kļuvušās, vecvecāku pēcpusdienas, kad ciemos gaidām ļoti mīļus ciemiņus– mūsu bērnu vecvecākus. “Kas var būt svarīgāks par atkal tikšanos un kopā būšanu? Pateikt paldies un sasildīt vecvecāku sirdis ar skaistām dziesmām un rotaļām, sniegt un saņemt mīlestību,” uzskata skolotāja Madara Skujiņa.

Visu februāri 288 mazie ķipari čakli darbojās, lai sagatavotu un izsūtītu ielūgumus uz svētkiem. Ielūgumi aizceļoja pa visu Latviju un ārpus Latvijas robežām. Ilgi gaidītie viesi sabrauca no tuvākām un tālākām vietām gan tepat no Mārupes un Rīgas, gan no Liepājas, Alsungas, Bauskas, Rēzeknes, Smiltenes, Jēkabpils un Alūksnes- no visiem Latvijas novadiem! Tālākie viesi šogad tika sagaidīti no Norvēģijas un Vācijas. “Vecvecāku pēcpusdienas ir iespēja iepazīties ar vecvecākiem no tuvākām un tālākām vietām un mazbērniem vairāk pavadīt laiku kopā ar viņiem, sniegt vecvecākiem pozitīvu emociju pilnu vakaru kopā ar saviem tuvākajiem, parādīt bērnudārzu, kur mazbērni uzturas ik dienas, lai mācītos, spēlētos, veidotu sadarbību, apgūtu dažādas tradīcijas, kur saldā miedziņā redz skaistus, krāsainus sapnīšus,” domā skolotāja Dace Līdaciņa.

Pirmajā marta piektdienā, 2.martā, savus vecvecākus gaidīja grupas “Bitītes”, “Āboliņi”, “Pīlādzīši”. Atnākušos mīļi sveica “mazmeitiņas” (skolotājas Inese Ozoliņa un Ieva Mūrniece). Visi kopā dziedāja, dejoja un skandēja jaukus dzejoļus, kas iepriecināja ikvienu vecmāmiņu un vectētiņu.   Skolotāja Ieva Čače: “Patīkams satraukums pārņēma ikvienu šajā dienā- gan bērnus, skolotājas un vecvecākus. Mūsu grupas audzēkņiem tie bija pirmie vecvecāku svētki. Bērni ļoti gaidīja ciemos omītes un opīšus, jo bija kārtīgi pacentušies- sagatavojuši dāvaniņas, kā arī mācījušies skaistas dejas un dziesmas, ko vēlējās parādīt ciemiņiem. Vecvecāku acīs mirdzēja prieks un lepnums par savu mazbērnu sniegumu, kā arī bērni paši bija ļoti saviļņoti par mīļo viesu klātbūtni bērnudārzā“.

7.martā savus ciemiņus sagaidīja grupas “Ezīši”, “Mārpuķītes” un “Liepiņas” bērni. Viltīgā lapsa Kuplaste (skolotāja Beatrise Sproģe) un viņas draugi aicināja visus atnākušos atpūsties un ļauties pasakai.

Skolotājas Indra Pedece un Ilze Bleikša atzīst, ka vecvecāku pēcpusdienas “Mārzemītē" ir īpašas, sirsnīgas un vajadzīgas, jo bērni ļoti priecājās, ka bērnudārzā un grupiņā viesojas viņu vecvecāki. Tas ir pasākums, kurš stiprina paaudžu saites un veido bērniem atmiņas, kuras saglabāsies visas dzīves garumā. Vecvecākiem ir iespēja redzēt vidi, kurā ikdienā dzīvo viņu mazbērni. Tas dod sirdsmieru un palīdz raisīt sarunas par ikdienas notikumiem mazbērna dzīvē”.

Starp pēdējām sniegpārslām un pirmajiem sniegpulksteņiem, 16.martā, Mārzemītē ciemojās grupu “Zaķēni”, “Pelītes” un ”Skudriņas” vecvecāki. Skolotājas, skolotāju palīgi un bērni aicināja palīgā “Pulkstentiņu” (skolotāja Līga Rerševska) , kurš viesus iepazīstināja ar bērnu ikdienas gaitām  "Mārzemītē".

Vējainajā piektdienā, 23.martā, vecvecākus sagaidīja saules stariņi no grupām “Mārītes”, “Magonītes” un “Ozoliņi’. “Sniega rūķis” (skolotāja Madara Skujiņa) ar ziemu nemaz negribēja atkāpties, bet saules bērni ar skaistām dziesmām un rotaļām, ar siltiem smaidiem un kopā būšanu ne tikai sasildīja vecvecāku sirdis, bet izkausēja sniegu puķu dārziņos un “Mārzemītē” ielaida pavasara siltumu un mīlestības pilnu gaišumu. Skolotājas Iveta Freimane un Arnita Frišenbrūdere ir gandarītas par pasākumu: “Smaidīgas, priecīgas sejas ir pati lielākā alga mūsu darbā, strādājot par skolotājām. Ja mēs ar savu darbu, aizrautību un smaidu varam iepriecināt vecvecākus, tad ir liels prieks un gandarījums. Ieguldītais darbs ir tā vērts, jo sadzirdējām patiesos un sirsnīgos “paldies”.

Kad pasakas bija izstāstītas, dziesmas izdziedātas, vakars turpinājās katram savā grupiņā, kopīgi darbojoties vecvecākiem ar mazbērniem, cienājoties ar pašgatavotiem cienastiem, dāvinot sarūpētās dāvaniņas un priecājoties par atkal kopā sanākšanu.                     “Mūsu vecvecāki ir dzīves gudrību devēji, spēcīgs ģimenes balsts, mīlestības avots, tāpēc mēs viņiem gatavojām skaistu koncertu, gatavojām gardumus  ar kuriem cienājam. Vecvecāki, atbraucot ciemos, iepazīst  mazbērniņa bērnu dārzu, kurā viņš pavada vislielāko dienas daļu. Pēc pasākuma visi kopīgi dodamies uz grupām, lai darbotos radošajā darbnīcā. Šis ir ļoti jauks laiks vecvecāku un mazbērniņu kopā būšanai, jo varbūt kāds no vecvecākiem  savu mazbērniņu neredz tik bieži, kā to vēlētos,” saka skolotāja Līva Mežsēta.

Lielu paldies vēlamies teikt mūsu audzēkņu vecākiem par sarūpētajiem cienastiem viesu uzņemšanai, “Mārzemītes” darbiniekiem par atsaucību, atbalstu un iesaistīšanos Vecvecāku svētku pasākumos, kā arī īpašs paldies mūzikas skolotājām Ivetai Groskopai un Irinai Hagenbo par skanīgajām dziesmām, dejām, rotaļām un darbinieku kopdziesmu.

Pasākuma bilžu galeriju skatieties  šeit

Uz tikšanos nākamajā gadā!

PII ’’Mārzemīte’’ pedagogi