Jaunumi

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

20180411 125831

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” piedalās Izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, kuru organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru. 
Konkursa ietvaros, vācot izlietotās baterijas un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā bateriju apjomā, tiek veicināta videi kaitīgo preču atkritumu savākšana un pārstrāde, tādējādi pasargājot vidi no potenciāla piesārņojuma un radot audzēkņos izpratni un atbildību par apkārtējo vidi un dabas resursu saudzēšanu.
Visu mācību gadu vācām iestādē izlietotās baterijas, taču lielāko daļu savāktā apjoma atnesa iestādes audzēkņi un viņu vecāki. 
11.aprīlī savāktās baterijas nosvērām un nodevām “Zaļās jostas” pārstāvjiem. Kopējais savākto bateriju svars- 94kg. Aktīvākais dalībnieks- Dāvids no grupiņas “Pīlādzīši”, kurš nodeva 30 kg izlietoto bateriju.
Sakām sirsnīgu PALDIES visiem bērniem un viņu vecākiem par aktīvu iesaistīšanos konkursā! 

2 DSC02321


Gaidīsim nākamo gadu, kad tiks izsludināts jauns bateriju vākšanas konkurss. Līdz nākamā konkursa sākumam turpināsim iesākto – šķirosim atkritumus, vāksim makulatūru un izlietotās baterijas!

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Svirido, lietvede Aija Elliņa. 
17.04.2018.