Jaunumi

Lepojamies!

19.02.2019. notika Pierīgas izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju radošā diena “Es daru tā!” PII “Mārzemīte” ar pārliecību pārstāvēja grupas “Skudriņas” pirmsskolas skolotāja Laima Janekalna: “Jūtos pagodināta un lepna, pārstāvot pirmsskolas izglītības iestādi “Mārzemīte” labās prakses piemēru radošajā dienā “Es daru tā!” Šis skolotāju pasākums veicināja manī pārdomas un jaunas idejas darbā ar bērniem. Manuprāt, ar savu labo prakses piemēru ieinteresēju arī citus skolotājus. Jūtos par paveikto ļoti gandarīta. Gribu teikt milzīgu paldies visiem, kas palīdzēja manā nodarbībā un video tapšanā! Paldies!’’ Mēs no iestādes sakām Laimai paldies par uzdrīkstēšanos dalīties pieredzē ar citiem Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.