Jaunumi

Informācija par vecāku sapulču norišu laikiem

Cienījamie PII “Mārzemīte” vecāki!

Informācija par vecāku sapulču norišu laikiem:
15. aprīlī - grupas “Pīlādzīši”, “Mārītes”, “Bitītes”, “Mārpuķītes”
16. aprīlī - grupas ”Magonītes”, “Liepiņas”, “Skudriņas”, “Pelītes”
17. aprīlī - grupas “Zaķēni”, “Ezīši”, “Āboliņi”, “Ozoliņi”

Sapulču sākums plkst. 17.30 iestādes foajē, turpinājums
grupās kopā ar grupu pirmsskolas skolotājām.

 

Dienas kārtība:
Par iestādes aktualitātēm 2018./2019. mācību gadā:
 Iestādes medmāsa Sanita Elksne
 Izglītības psihologs Kristiāna Kalniņa
 Skolotājas - logopēdes - Lauma Stroža, Ināra Putka
 Vadītājas vietniece izglītības darbā Maruta Eriņa
 Vadītāja Ilze Celma