Jaunumi

Vecāku sapulces Mārzemītē

Cienījamie PII “Mārzemīte” vecāki!

Informācija par vecāku sapulču norises laikiem:

  1. septembrī grupas – “Pīlādzīši”, "Mārītes", "Bitītes", "Pelītes";

25.septembrī grupas - "Magonītes", "Mārpuķītes", "Liepiņas", "Skudriņas", "Ozoliņi";

26.septembrī grupas -"Āboliņi", "Ezīši", "Zaķēni"

Sapulču sākums plkst. 17:30 iestādes lielajā foajē, turpinājums kopā ar grupu pirmsskolas skolotājām.

Dienas kārtība:

  • Par svarīgāko veselības un higiēnas jautājumos – medmāsa Sanita Elksne;
  • Par pedagoģiskā procesa norisi – vadītājas vietniece izglītības jomā Indra Pedece;
  • Par iestādes aktualitātēm - vadītāja Ilze Celma;
  • Par bērna valodas un runas attīstību, tās koriģēšanu izglītības iestādē – logopēdes Lauma Stroža un Ināra Putka;
  • Par psihologa darba specifiku un atbalsta iespējām izglītības iestādē – izglītības psihologs Inga Ādamsone;
  • Par bērnu ikdienu un plānoto grupiņā jaunajā mācību gadā – grupas pirmsskolas pedagogi.

 

(dienas kārtības jautājumu secība var mainīties)

Uz tikšanos!