Jaunumi

Miķeļdienas izstāde

Miķeļdienas izstāde

  1. septembrī PII “Mārzemīte”

   tiek veidota un atklāta Miķeļdienas izstāde

           “RUDENS KRĀSU KARUSELIS”.

Katra grupiņa pirmsskolas āra teritorijā veido

savu “rudens karuseli” no gadalaikam

atbilstošiem dabas materiāliem.

 

Lai zeltains rudens

un krāsaina Miķeļdienas nedēļa!