Jaunumi

Latvijas Dzimšanas diena. 2019

Vēlēsim Latvijai dzimšanas dienā,

Lai labi dzīvot šeit būtu ik vienam,

Košāko rudeni, baltāko ziemu,

Skanīgu vasaru un pavasari!

“Mārzemītes” lielā saime – bērni un darbinieki šodien, 15. novembrī, sirsnīgā, kopā sanākšanas svētku rītā, vēlēja daudz laimes mūsu mīļajai Latvijai dzimšanas dienā.

Ko mēs dāvinām savai mīļākajai, skaistākajai zemei - savai valstij šajos svētkos? Protams, visu to labo, kas mums pašiem ļoti patīk un rada prieku. Mēs grezni, patriotiski saposām “Mārzemīti” cēlā svētku rotā – ar latvju zīmēm, māla darinājumiem, kurus ir veidojuši bērni kopā ar keramikas skolotāju Ainu un krāsainiem bērnu un vecāku kopīgi zīmētiem darbiņiem. Kāds mums prieks pašiem te būt!

Un tas vēl nav viss…

Šodien, sanākot kopā, mēs Latvijai dāvājām skanīgus dzejoļus, sirdsmīļas dziesmas un raitus deju soļus, tā paužot to, cik īpaša, nozīmīga mums ir Latvijas dzimšanas diena! Pacilājoša un spēcinoša ir izjūta – dziedāt Latvijas valsts himnu, to var redzēt arī bērnu acīs!

Jau tradicionāli darinājām svētku lukturīšus, veidojot ’’Gaismas ceļu’’, lai mirdzētu mūsu zeme.

Īpašs paldies, pasākumu vadītājām – skolotājām – Karinai Gūtmanei, Sarmītei Kalniņai, Agijai Ribiņai, mūzikas skolotājām Ivetai Groskopai, Baibai Bitei un tautas deju kolektīva “Mārzemīte” vadītajai Evijai Urbanovičai.

Lai mums visiem skaisti Latvijas valsts svētki!

Šī pasākuma bildes lūdzu skatieties šeit

Indra Pedece,

vadītājas vietniece izglītības jomā