Jaunumi

Mūzikas nedēļa

Jaunais gads PII ’’Mārzemīte’’ ir iesācies dažādu interesantu skaņu pilns. Visur notiek rosība – šur tur zvana un skan, šur tur svilpo svilpītes, šur tur bungo bungas – visās grupās notiek aktīva gatavošanās pašdarināto mūzikas instrumentu un skaņu rīku orķestru parādei!

10. janvārī kopā ar muzikālajiem rūķiem Ivetu un Baibu pirmsskolas izglītības iestādes bērni sanāca kopā, lai parādītu citiem savus darinājumus. Visu acīs mirdzēja prieks, lepnums un gandarījums par paveikto darbu, bet katrs priekšnesums tika pavadīts ar skanīgiem aplausiem un milzīgām ovācijām no klausītāju puses. 

Vēlamies pateikt lielu paldies par interesantajiem skaņu rīkiem un instrumentiem gan bērniem, gan pirmsskolas skolotājiem, gan bērnu vecākiem!

Mūzikas nedēļas pasākumu un pašdarināto instrumentu bilžu galeriju skatieties šeit

Muzikālie rūķi: Iveta un Baiba