Jaunumi

Paldies SIA Kreiss!

Mīļš paldies mūsu atbalstītājiem, sirsnīgiem kaimiņiem un draugiem, SIA Kreiss kolektīvam, par sveicienu un dāvanām mūsu sešu grupu absolventiem!