Jaunumi

Pavasaris Mārzemītē

Debesīs es uzgleznoju sauli,

Lai tā šo pelēcību projām trauc.

Pa zelta staru pavasaris auļo

Un zaļos ratos pūpolpērles brauc. (L.Bērze)

Pavasaris dabā modina jaunu rosību un ir arī iedvesmojis Mārzemītes mazos un lielos radīt ko jaunu un skaistu! Košas krāsas un ziedi- saules staros uzzied pirmie pavasara vēstneši!

Aicinām visus kopā ar mums priecāties par košumu Mārzemītes dārzā, par pavasari un Lieldienu tuvošanos!

Lai no dabas jaunus spēkus mēs smeļam!

Krāšņās pavasara fotogrāfijas skatieties šeit!

 

PII ‘’Mārzemīte’’ saimes vārdā, vadītāja I.Celma

Foto: A.Elliņa, L.Ieveniece, K.Gūtmane, I.Celma