Jaunumi

Mācību gada noslēgums PII ''Mārzemīte''

Saldā ceriņu smarža vilina domāt par vasaru, lai arī vēl jāveic pēdējie darbi pirms atvaļinājumiem.

Mārupes novada PII “Mārzemīte” pedagogi maijā apkopoja paveikto šajā mācību gadā, to pārrunājot tiešsaistes pedagoģiskajā sēdē. Atskats uz mācību gadā paveikto bija vērojams arī iestādes pedagogu didaktisko materiālu un spēļu izstādē maijā, kuras mērķis bija veicināt radošu un interesantu didaktisko materiālu iekļaušanu ikdienas mācību procesā, kā arī dalīties pieredzē un gūt iedvesmu turpmākajam darbam. Varējām pārliecināties, ka mūsu iestādes pedagogi ir radoši, idejām bagāti un kompetenti savā jomā, jo nemitīgi tiek meklētas metodes un paņēmieni, lai bērniem mācību procesu padarītu interesantu un izzināt veicinošu.

Kā ikvienu, arī mūsu iestādi, skāra Covid 19 radītie ierobežojumi. Tomēr esam spējuši pielāgoties šiem apstākļiem. Izpalika ikgadējie kopīgi atzīmējamie gadskārtu svētki un kopīgie pasākumi. Tos organizējām grupiņu ietvaros un rezultātā svinēšana noritēja daudz radošāka, mīļāka un sirsnīgāka. Kopā ar bērniem izbaudījām gatavošanos svētkiem, svētku svinēšanu un vienkārši kopā būšanu.

Noslēdzot šo mācību gadu, vēlamies pateikt paldies bērnu vecākiem par izturību un sadarbību attālināto mācību laikā. Paldies par labajiem vārdiem, kurus Jūs veltāt Mārzemītes kolektīvam!

Sakām paldies “Mārzemītes” pedagogiem par ieguldīto darbu, par vēlmi mācīties un paaugstināt savu profesionalitāti un par to, ka esam viens otram līdzās gan jautros gan nopietnos brīžos!

Jauku un saulainu vasaru visiem vēlot,

PII “Mārzemīte” vadītāja Ilze Celma,

vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Druska