Jaunumi

Gada pedagogs- Laima Janekalna

Apsveicam, lepojamies priecājamies!

“Kad es no rīta atveru acis, mani sagaida nevis pasaule, bet gan miljons iespējamo pasauļu. Iespējas ir dzīves zelts, kas ļauj mums justies laimīgiem. Viss ir mūsu rokās. Tiklīdz mēs saskatām savas iespējas un sākam tās “iekustināt”, tās daudzkāršojas.” (S.Čandlers)

Piektdien, 1.oktobrī, Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā “Citāda Skolotāju diena” Mārupes Kultūras namā tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2021”. Balva tiek pasniegta Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem par augstu profesionālu meistarību, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma mūsu kolēģe- skolotāja Laima Janekalna.

Laima ir gados jauna, viņas mērķtiecība, apņēmība, uzcītība un talants domāt un strādāt radoši, raisa cieņu kolēģos. Augsti novērtējam Laimas atbildību pret darbu un veicamajiem pienākumiem- Laima izdara visu un vēl mazliet!

Apsveicam, lepojamies, priecājamies!

No labās- Domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, Laima Janekalna,

Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa un Domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bojārs

Lai ik dienu ir gandarījums par paveikto un iedvesma jauniem izaicinājumiem!

Pirmsskolas izglītības iestādes ''Mārzemīte'' saime