Jaunumi

Septembris un oktobris ir aizritējuši!

Jaunais mācību gads Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ''Mārzemīte'' ir ieskrējies ne pa jokam! Šajos divos mēnešos jau padarīts gana daudz: ir uzsākts jauns mācību gads ar jauniem mērķiem un uzdevumiem, ar bērnu un skolotāju apņemšanos apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai ik diena, kas pavadīta kopā, sniegtu ieguldījumu katra izaugsmē.

Jau kopš pirmās mācību gada dienas bērni interesantās rotaļnodarbībās bagātina savu pasaules redzējumu un praktiskās darbībās nostiprina uzzināto. Gatavojoties un svinot latviešu tradīcijas, veidojam bērnos vērtību sistēmu, kura bagātina katra bērna personību.

PII ''Mārzemīte'' profesionālā komanda arī turpina mācīties un septembra mēnesī tika atsvaidzinātas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā. Praktiski darbojoties un aplūkojot piemērus no dzīves, tika sniegta pirmā palīdzība kolēģiem, par laimi, šoreiz caur smiekliem un jautriem brīžiem!

Kā mums ir gājis jaunā mācību gada sākumā, skatieties šeit!

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Druska