Jaunumi

Mārtiņdiena aizvadīta!

Zeme rīb, rati klaudz!

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem!

 

Ar skanīgām dziesmām un rotaļām, skandējot latviešu tautas dziesmas un izzinot latviskās tradīcijas, Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Mārzemīte’’  esam aizvadījuši priecīgu Mārtiņdienu.

Ar lielu aizrautību bērni gatavojās šiem svētkiem un kopā ar skolotājiem veidoja krāšņus Mārtiņgaiļus. Liels bija bērnu prieks šajos svētkos tērpties pašu gatavotajās maskās un mieloties ar gardiem Mārtiņdienas pīrāgiem.

Mārtiņdiena aizvadīta!

Svētku bilžu galeriju skatieties šeit!

 

PII ‘’Mārzemīte’’ saime