Jaunumi

Drošības nodarbības

PII “Mārzemīte” 28. februārī un 2. martā bērniem notika bezmaksas izglītojošajās nodarbības par traumatisma profilaksi, kuras īstenoja SIA “Izglītības pasākumi” nodarbību vadītāja Elīna.

Nodarbību laikā tika vērsta bērnu uzmanība uz jēdzieniem “drošība” un “pārdrošība”, pārrunāti dažādi drošības jautājumi saistībā ar uguni, braukšanu ar velo un auto, drošu peldēšanos, pareizu un nedrošu rīcību, satiekot svešus mājdzīvniekus, kā arī pareizu – drošu rīcību ikdienas situācijās, piemēram, kāpēc ir svarīgi pa grupiņu pārvietoties soļojot, nevis skrienot.

Bērniem bija iespēja aplūkot un novērtēt dažādus attēlus ar drošām un bīstamām situācijām uz interaktīvās tāfeles, kā arī izteikt domas par to, kā tad būtu jārīkojas, lai vērstu situāciju par labu.

Ir svarīgi un noderīgi ar bērniem runāt par drošību, to daudz darām arī mūsu ikdienā.

Indra Pedece,

vadītājas vietniece izglītības jomā