Jaunumi

Mūsu brīnumi

Kādam ceļa malā gulošs akmens, no jūras izskalots gliemežvāks vai saulē izkaltis koka zars būs vienkārša, parasta lieta, bet bērni savā iztēlē tiem spēj piešķirt brīnumainas spējas, nozīmes un lomas. Akmens var pārtapt par taureni, koka zars par burvju nūjiņu, dabas materiāli kļūt par skaistu glezniņu vai rāmīti. Par to mēs varējām pārliecināties bērnu radošo darbu izstādē “Mūsu brīnumi”, kura bija mūsu iestādē maija sākumā.

Ikdienas uztverē radošums ir māka radīt ko jaunu, tāpēc mēs pirmsskolā, redzot un piedzīvojot bērnu varēšanu veidot neparastas lietu kombinācijas, piekrītam tai daļai zinātnieku, kuri uzskata, ka radoša domāšana nav tikai iedzimts talants, bet gan prasme, kuru var apgūt ikviens.

Lai turpmāk tikpat koši!

Mūsu radošos darbus skatieties šeit!

Indra Pedece,

vadītājas vietniece izglītības jomā